Bod č.18.:

KŘTÚ/2 - Program regenerace historického jádra města Plzně 2021 – 2030

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Předloženo na stůl č.1 (DZ s aktualizovaným odkazem na přílohu č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX