Bod č.13.:

FIN/3 - Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně ) (*)
Důvodová zpráva (Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně )
Příloha č.1 (Úplné znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje )
Příloha č.2 (Úplné znění Statut Fondu rezerv a rozvoje s vyznačením navrhovaných změn)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:374 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX