Bod č.19.:

KŘTÚ/3 - Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (technická studie Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská (STAVplan-CZ s.r.o., 08/2020))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:379 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX