Bod č.20.:

KŘTÚ/4 - Koncepce odtokových poměrů města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (strategický dokument „Koncepce odtokových poměrů města Plzně“ (DHI a.s.; 04/2020))
Příloha č.2 (Zadání Koncepce odtokových poměrů města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:380 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX