Bod č.22.:

KŘTÚ/11 - Rozhodnutí ve věci prominutí nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 2019/004709/NS

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost nájemce)
Příloha č.2 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační turistická mapa)
Příloha č.5 (majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX