Bod č.6.:

EAP/1 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2020

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obsah, zkratky)
Příloha č.2 (Komentář) (*)
Příloha č.3 (Tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX