Bod č.99a.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 10. 2020

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX