Bod č.7.:

EAP/2 - Revokace usnesení ZMO P2 - Slovany č. 35 ze dne 15. 9. 2020 ve věci „Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020“ – příloha č. 1

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX