Bod č.8.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2020, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 pro rok 2021, změna použití účel. prostř. z FRR MO P2 a zařazení nové inv. akce do rozpisu investic pro rok 2020

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 10/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX