Bod č.9.:

EAP/4 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022-2024

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (obsah materiálu)
Příloha č.2 (zkratky)
Příloha č.3
Příloha č.4 (tabulková část materiálu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX