Bod č.11.:

TAJ/1 - Změna č. 1 Územního plánu Plzeň

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh změny č. 1 ÚPP)
Příloha č.2 (Nezapracované a vyřazené návrhy změn na území MO P2)
Příloha č.3 (Mapa - obsah změny MO P2)
Příloha č.4 (Mapa - změna-úprava po veřejném projednání )
Příloha č.5 (Územní studie "Božkov - rokle" z roku 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX