Bod č.15.:

TAJ/4 - Termíny jednání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2021

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Plánovací kalendář 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX