Bod č.20.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 3. 9. 2020 do 16. 11. 2020

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX