Bod č.13.:

MAI/1 - Rekapitulace a aktuální stav projektu: „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni"

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX