Bod č.18.:

EAP/6 - Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2020

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX