Bod č.16.:

TAJ/7 - Provedená kontrola výkonu samostatné působnosti podle ustanovení § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, u MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX