Bod č.14.:

MAI/2 - Stav hasičských zbrojnic ve správě Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX