Bod č.17.:

TAJ/8 - Petice č. 1/20 proti komunikaci -plánované propojce ulice Na Růžku mezi ul. Koterovská a plánovanou silnicí I/20

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Petice P 1/20)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX