Bod č.12.:

PSČO/1 - Prodloužení ulice Nákupní a zrušení názvu ulice U Zahrádek

(předkladatel:Mgr. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle zápisu č.5/2020 ze dne 26.8.2020)
Příloha č.2 (Usnesení ze ZMO P4 č. 0047/2020 ze dne 10.9.2020)
Příloha č.3 (Mapa-nákres lokality - současný stav)
Příloha č.4 (Mapa - nákres lokality - nový stav)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX