Bod č.16.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV

(předkladatel:Bc.Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis KV ze dne 30.11.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX