Bod č.17.:

ST/1 - Soudní spor V.M. – projednání návrhu na smír

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (NU) - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva (DZ) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (protokol - soudní řízení) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (přípis AK) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX