Bod č.15.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Interpelace ZMO P4 z 11.6.2020 - Příprava investiční akce Chodník Mezi podjezdy)
Příloha č.2 (Interpelace ZMO P4 z 11.6.2020-Lobezský park)
Příloha č.3 (Interpelace ZMO P4 z 11.6.2020 - Zhoršení kvality u oblíbeného pramene pitné vody v Bukovci U Koupaliště)
Příloha č.4 (Přehled investic v roce 2021)
Příloha č.5 (Zpráva o činnosti Bezpečnostního výboru)
Příloha č.6 (Komise RMO P4 a výbory ZMO P4 – docházka 6-11/2020)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX