Bod č.18.:

ST/2 - Zpráva o činnosti RMO P4

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Přijatá usnesení RMO P4 od 2.9. do 4.11.2020)
Příloha č.2 (1.) Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům obvodů na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 až 2024 ( usnesení č. 371, viz první 3 přílohy ))
Příloha č.3 (2.) Ukončení smluv o budoucích smlouvách v souvislosti se stavbou Dostavba proluky v ulici Nad Týncem v Plzni ( usnesení č. 419, příloha č. 4 ))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX