Bod č.8a.:

EAP/7 - Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2020

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX