Bod č.9.:

FIN/5 - Nakládání s pozemky - časově omezené odpuštění nájmu (FIKR, s.r.o.)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis SVSMP)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (usnesení RMP 4x)
Příloha č.4 (usnesení RMO P4)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX