Bod č.8.:

FIN/4 - Dotační programy pro rok 2021

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení ZMO P4)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2021)
Příloha č.2 (Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2021)
Příloha č.3 (Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2021)
Příloha č.4 (Dotační program mikrogranty pro rok 2021 )
Příloha č.5 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4) (*)
Příloha č.6 (Návrh formuláře žádosti o dotaci)
Příloha č.7 (Usnesení RMO 0204/20)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX