Bod č.4.:

FIN/1 - Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3.čtvrtletí roku 2020

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (přehled plnění rozpočtu za 1-9/2020)
Příloha č.2 (usn. FV ze dne 18.11.2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO č. 0201/20)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX