Bod č.5.:

FIN/2 - Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - souhrnné rozpočtové opatření č. 10 včetně převodu účelově vázaných prostředků do FRR MO P4

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (bilance a tabulky závazných ukazatelů - RO č. 10)
Příloha č.2 (tabulka změny FRR)
Příloha č.3 (usn. FV ze dne 18.11.2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usn. RMO č. 0202/20)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX