Bod č.6.:

FIN/3 - Rozpočet MO Plzeň 4 na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 - 2024

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka závazných ukazatelů návrhu rozpočtu včetně SVR)
Příloha č.2 (návrh rozpočtu fondů)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 371 - finanční vztah MMP a MO)
Příloha č.3 (tabulky fin.vztahu mezi MP a MO - příloha usn. ZMP č. 371)
Příloha č.4 (usn. ZMO č. 0067/19 z 5.12.2019)
Příloha č.5 (usn. FV ze dne 18.11.2020) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (usn. RMO č. 0203/20)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX