Bod č.10.:

FIN/6 - Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 11

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozhodnutí MV-GŘ HZS o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (příloha k rozhodnutí o dotaci)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX