Bod č.5a.:

TAJ/9 - Stanovení neuvolněné funkce starosty

(předkladatel:Bc. Šlouf, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (část usnesení ZMO P2 č. 63/2018)
Příloha č.2 (žádost )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2020

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 1.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX