Bod č.7.:

FIN/7 - Změna předmětu smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení ZMO P4)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dodatek ke smlouvě) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO č. 0015/20)
Příloha č.3 (Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020)
Příloha č.4 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4)
Příloha č.5 (Smlouva: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Žádost o změnu účelu smlouvy) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO4, 3.12.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX