Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX