Bod č.4.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:236 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX