Bod č.5.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Příloha (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX