Bod č.6.:

ST1/4 - Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Zpráva o činnosti předsedy FV ZMO Plzeň 1)
Příloha č.6 (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX