Bod č.12.:

RMO1/3 - Rozpočtové opatření ve věci poskytnuté dotace SFPI na akci „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130"

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 36 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX