Bod č.14.:

RMO1/5 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2020

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu oddělení investic ÚMO Plzeň 1 k 31.12.2020)
Příloha č.2 (Seznam jmenovitých stavebních akcí s přehledem čerpání rozpočtu k 31.12.2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:243 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX