Bod č.13.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 37 -40)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX