Bod č.7.:

RMO1/2 - Schválení „Změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Bolevec“ (ÚKRMP, 12/2020)

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.10
Příloha č.11
Příloha č.12
Příloha č.13
Příloha č.20
Příloha č.21
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX