Bod č.15.:

ST1/9 - Informativní zprávy

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:244 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX