Bod č.16.:

ST1/10 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis z Kontrolního výboru )
Příloha č.2 (Zápis z Finančního výboru - informace)
Příloha č.3 (Zápis z Finančního výboru)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX