Bod č.17.:

RMO1/6 - Projednání vyhlášky statuárního města Plzně o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh OZV č. x/2021 o místním poplatku z pobytu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.1.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX