Bod č.3.:

EK/1 - Poskytnutí slevy z nájemného u NS č. 2012/004035/NS ze dne 31.3.2014, za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize – žadatel: Hermosa Parking Plzeň, a.s.

(předkladatel: Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO Plzeň 3 č. 484 ze dne 16.12.2020 (2 listy)) (*)
Příloha č.2 (žádost (2 listy))
Příloha č.3 (letecký snímek/předmět nájmu)
Příloha č.4 (foto předmětu nájmu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:2 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX