Bod č.4.:

EK/2 - 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ, p. o., Waltrova 26, Plzeň na projekt s názvem Šablony III pro 70. MŠ Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:3 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX