Bod č.6.:

EK/4 - 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 – přijetí fin.prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO3,určených pro 61.MŠ Plzeň,Nade Mží 3 na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:5 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX