Bod č.9.:

EK/7 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu Magistrátu města Plzně na realizaci projektu „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:8 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX