Bod č.13.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 13. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 19. schůze KV ZMO 3)
Příloha č.2 (Zápis z 20. schůze KV ZMO 3)
Příloha č.3 (Zápis z 21. schůze KV ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:12 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX