Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zpráva o činnosti rady)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:1 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX