Bod č.14.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis ze 17. jednání OV Radobyčice dne 16.12.2020 )
Příloha č.2 (plán práce Kontrolního výboru ZMO 3 na rok 2021)
Příloha č.3 (plán práce Finančního výboru ZMO 3 na rok 2021)
Příloha č.4 (IZ - ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.10/2019, o místním poplatku z pobytu )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:13 rok:2021

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.2.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX